Vraag en antwoord

Bekijk hier de meest voorkomende vragen en antwoorden

VRAGEN EN ANTWOORDEN - GEZINNEN

V: Ik heb geen referentiecode, wat nu?

A: U heeft een referentiecode nodig om zich als gezin te kunnen registreren. De referentiecode kunt u opvragen bij uw intermediair/hulpverlener mits deze zich bij aanmeldengezinnen.nl als intermediair heeft geregistreerd.

V: Ik heb een nieuw account aangemaakt, maar kan niet inloggen?

A: Heeft u mogelijk een foutief emailadres of wachtwoord ingevoerd? Probeer een nieuw wachtwoord aan te vragen. Daarna kunt u met uw nieuwe wachtwoord inloggen.

V: Zijn mijn gegevens goed aangekomen?

A: De gegevens worden direct vastgelegd in onze database. Als u weer inlogt kunt u uw eigen gegevens bekijken en eventueel weer aanpassen. Op deze manier kunt u ook controleren of uw gegevens goed in de database staan. Het is belangrijk om alle gevraagde informatie in te vullen. Onvolledig ingevulde registraties worden niet in behandeling genomen.

V: Voor welke datum moet een gezin zich aangemeld hebben?

A: Gezinnen kunnen zich het gehele jaar door aanmelden, maar in het najaar doen wij de toekenningen. Dus graag aanmelden voor een bepaald jaar voor 1 oktober van dat jaar. In november krijgen de gezinnen die in aanmerking komen bericht van ons.

V: Wanneer krijg ik bericht of ik aanmerking kom voor een cadeau van LINDA.foundation?

A: Als u in aanmerking komt, ontvangt u hier in november bericht over.

V: Ik heb me aangemeld maar niets ontvangen?

A: Als uw gezin niet in aanmerking komt, krijgt u van ons geen bericht. Helaas kunnen wij ook niet ingaan op verzoeken om meer informatie te geven over de afwijzing omdat er veel verschillende redenen voor kunnen zijn.

V: Ik heb al een keer een cadeau ontvangen, kan ik nogmaals een cadeau krijgen?

A: Nee, het cadeau is éénmalig zodat wij zoveel mogelijk gezinnen kunnen helpen.

V: Mag iedereen zich aanmelden?

A: Nee, alleen gezinnen met kinderen tussen de 4 en de 18 die het financieel moeilijk hebben.

V: Wat doen jullie met alle ingevulde gegevens?

A: Wij gebruiken deze uitsluitend om te toetsen of een gezin in aanmerking komt. Wij checken een aantal gegevens (Naam, adres, woonplaats, aantal kinderen, woonsituatie kinderen) bij de intermediair/hulpverlener die het gezin heeft voorgedragen. Wij zullen nooit persoonlijke gegevens overdragen aan een derde. Wij gebruiken de ingevulde gegevens voor statistieken, maar deze gegevens zijn op anonieme basis. Een voorbeeld: van de 20.000 gezinnen die zich hebben gemeld, heeft 40% drie of meer kinderen.

CONTACT GEZINNEN
Heeft u een vraag, kijk dan eerst even bij Vragen en Antwoorden. Mocht uw vraag daar niet bij staan, dan kunt u contact met ons opnemen via info@aanmeldengezinnen.nl.

VRAGEN EN ANTWOORDEN - INTERMEDIAIRS

V: Ik heb mij zelf als intermediair aangemeld, wanneer ontvang ik mijn Referentiecode?

A: Binnen 3 weken na uw registratie ontvangt u van ons bericht of wij u als intermediair kunnen inschrijven en ontvangt u uw Referentiecode.

V: Moet ik mij ieder jaar opnieuw registreren als Intermediair?

A: Nee, dat hoeft niet. Als u al een keer geregistreerd hebt via www.aanmeldengezinnen.nl en een Referentiecode hebt gekregen, dan kunt u gewoon met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.

V: Waarom kunnen mijn collega's niet gebruik maken van mijn Referentiecode?

A: Het is voor de selectie van de gezinnen belangrijk om ze persoonlijk te kennen. Elke medewerker kent zijn eigen cliënten het beste en meestal die van collega's niet zo goed. Na de registratie van het gezin, ontvangt de intermediair een controlemail waarin een paar vragen worden gesteld. Deze vragen kunnen alleen betrouwbaar beantwoord worden door de intermediair die persoonlijk in contact staat met het gezin.

V: Waarom kan ik niet het algemene mailadres van onze organisatie gebruiken?

A: De intermediair krijgt na de registratie van het gezin een controlemail waarin een paar vragen worden gesteld. Deze vragen kan alleen de intermediair, betrokken bij het gezin, beantwoorden. Wanneer deze mail op een algemeen mailadres terecht komt, dan is het onze ervaring dat de vragen niet beantwoord worden omdat niet duidelijk is welke persoon bij het betreffende gezin betrokken is. In dit geval komt het gezin niet in aanmerking voor het cadeau en dat zou jammer zijn. Daarbij is er geen controle op wie deze algemene mailbox beheert dus iemand kan theoretisch gezien misbruik maken. Tevens is het voor ons in geval van problemen belangrijk dat wij snel met de betrokken intermediair contact kunnen opnemen.

V: Ik ga met verlof, wat moet ik met mijn registratie en aangemelde gezinnen doen?

A: Het beste is om dit proces over te dragen aan de collega die de gezinnen van u overneemt tijdens het verlof. Onze controlemails worden automatisch verstuurd en er wordt niet op 'out of office' berichten gereageerd. Via de website kunt u uw gegevens aanpassen. Dit betekent: inloggen en uw naam en emailadres veranderen in dat van uw collega. Die collega krijgt dan per email een bevestigingslink. Let op: uw inlog gegevens en het wachtwoord wijzigen hiermee dan ook automatisch. Als u terugkomt van verlof, dan moet deze handeling opnieuw plaatsvinden.

V: Ik heb een andere baan gekregen maar wil wel intermediair blijven?

A: Dat is mogelijk, mits u in uw nieuwe baan ook in contact staat met gezinnen die in armoede leven. De volgende stappen zijn nodig voor een soepele overdracht:


  •   U draagt uw huidige gezinnen over aan uw opvolger door in te loggen en uw naam en emailadres te wijzigen in die van uw opvolger. De gezinnen die zijn aangemeld met uw code blijven zo goed in het systeem staan en uw opvolger krijgt onze controlemail.
  •   U registreert zich opnieuw als intermediair (van uw nieuwe werkgever) en krijgt van ons een nieuwe Referentiecode waarmee u gezinnen kunt uitnodigen om zich te registreren.

V: Voor welke datum moet een gezin zich aangemeld hebben?

A: Gezinnen kunnen zich het gehele jaar door aanmelden, maar in het najaar doen wij de toekenningen. Dus graag aanmelden voor een bepaald jaar voor 1 oktober van dat jaar. In september/oktober krijgt u een controle mail voor de gezinnen die verder gaan in de procedure. Pas na beantwoording van die mail gaat het gezin weer een stapje verder in de procedure. In november krijgen de gezinnen die in aanmerking komen bericht van ons.

V: Hoeveel gezinnen kan ik voordragen?

A: U kunt tot 5 gezinnen voordragen met uw unieke Referentiecode (tenzij anders aangegeven in een door aanmeldengezinnen.nl gestuurde separate mail).

V: Kan ik ook meer dan 5 gezinnen aanmelden?

A: Ja dat kan, maar aangezien wij landelijk spreiding nastreven is de kans dat meer gezinnen hun registratie dan niet beloond zien worden.

V: Waarom krijgen gezinnen het cadeau maar eenmalig?

A: In Nederland zijn zo'n 220.000 gezinnen die in armoede leven en dit aantal is groeiend (vanwege o.a. de hoge inflatie en energiekosten). Inmiddels hebben - vanaf de start in 2013 - meer dan 30.000 gezinnen het cadeau van LINDA.foundation ontvangen. Er zijn dus nog heel veel nieuwe gezinnen die wij dit fijne steuntje ook gunnen.

V: Waarom krijg ik een controlemail om de aanmelding van de gezinnen te bevestigen?

A: Het is voor ons van belang om bevestigd te krijgen dat het gezin dat zich registreert op uw unieke Referentiecode ook daadwerkelijk door u is uitgenodigd om zich aan te melden. Het komt voor dat gezinnen de code aan familieleden geven (met goede bedoelingen) zodat zij zich ook kunnen aanmelden. Om dit te voorkomen en voor de zorgvuldigheid, sturen wij een controlemail. Soms is er tussen het moment van aanmelden en controlemail een verandering in de situatie opgetreden en kunt u dat via de controlemail kenbaar maken.

V: Waarom moeten de gezinnen een zelfstandig huishouden voeren?

A: Als gezinnen in een opvanghuis of begeleid wonen, dan wonen daar vaak ook andere gezinnen in de doelgroep. Een situatie waarbij het ene gezin wel het pakket van LINDA.foundation krijgt en een ander gezin niet kan voor scheve ogen en vervelende situaties zorgen. Om dat te voorkomen is het ons beleid om alleen gezinnen te steunen die zelfstandig huishouden voeren. Tevens moet een gezin het pakje persoonlijk in ontvangst nemen wat in een opvanghuis of instelling vaak ook niet mogelijk is en pakjes niet bezorgd kunnen worden.

V: Een gezin is de Nederlandse taal absoluut niet machtig. Kan ik de registratie voor hen doen?

A: Nee, dit is niet mogelijk. Er zijn een aantal spelregels, waaronder de geldigheid van de cadeaukaarten die wij met de bonnen meesturen. Ook informeren wij de gezinnen over de afleverdatum van het pakketje. Als het gezin deze informatie niet kan begrijpen, dan is gebleken dat het pakje vaak niet bezord kan worden en/of niet alle bonnen benut worden en dat is natuurlijk zonde.

V: Een gezin heeft geen computer, hoe kunnen zij zich toch aanmelden?

A: Aanmelden kan alleen online door het gezin zelf. Als het gezin geen beschikking heeft over een eigen computer, dan kunnen zij wellicht naar de Openbare Bibliotheek om zich te registreren. Mochten ouders niet zo digitaal vaardig zijn, dan is er wellicht een ouder kind dat hierbij kan helpen.

V: Wanneer hoor ik of de door mij aangedragen gezinnen daadwerkelijk het cadeau krijgen?

A: De intermediair krijgt daar niet apart bericht over. In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat wanneer u onze controlmail hebt beantwoord, het gezin naar grote waarschijnlijkheid het cadeaupakket zal ontvangen. Echter, 100% zekerheid is er niet omdat wij aan het einde van het proces mogelijk meer gezinnen hebben dan begroot en er als nog een aantal moet afvallen. Dit komt omdat honderden intermediairs tegelijk duizenden gezinnen voordragen, maar niet allemaal even snel de controlemails beantwoorden. Geef de gezinnen dan ook liever geen (valse) hoop.

V: Wanneer krijgt het gezin bericht of zij in aanmerking komen voor een cadeau van LINDA.foundation?

A: Als het gezin in aanmerking komt ontvangen zij hier in november bericht over. Als het gezin geen bericht krijgt, dan komen zij helaas niet in aanmerking. Over de redenen hiervoor kunnen wij geen toelichting geven.

V: Ik heb cliënten die mij 'bijna dwingen' hen een Referentiecode te geven. Wat moet ik doen?

A: Gewoon de Referentiecode geven om discussie te voorkomen. Bij de controlemail staat een vraag of u nog steeds achter de aanmelding staat. Door hier 'nee' op te antwoorden, laat u de aanvraag vervallen. Dit kunt u ook doen indien er tussen het moment van verstrekking van de Referentiecode en de controlemail dusdanige veranderingen in de situatie van het gezin zijn opgetreden of bepaalde feiten aan het licht gekomen waardoor u twijfelt of een gezin aan alle criteria voldoet.

V: Wat zijn de criteria voor de gezinnen?

A: De criteria staan hier vermeld. Wij werken met een aantal harde criteria en criteria die de keuze moeten vergemakkelijken. Bij twijfel kunt u ook altijd even contact met ons opnemen. 

CONTACT INTERMEDIAIRS
U kunt ons het beste per mail bereiken via intermediairs@aanmeldengezinnen.nl

Loading...